Po polsku

W dziale tym znajdziecie piosenki Sandry przetłumaczone
na język polski.
Piosenki wybierane są w drodze losowania, które odbywa
się raz w miesiącu w dziale Multimedia --> Głosowanie.
Teksty tłumaczone są dosłownie, za wszelkie błędy
w tłumaczniu przepraszamy.
By wybrać tekst piosenki należy przejść do menu,
które znajduje się poniżej.
Najnowszy tekst będzie zaznaczony kolorem czerwonym.


TEKSTY PO POLSKU
THE LONG PLAY

MIRRORS

TEN ON ONE

INTO A SECRET LAND

PAINTINGS IN YELLOW

CLOSE TO SEVEN

FADING SHADES

THE WHEEL OF TIME

THE ART OF LOVE

BACK TO LIFE

STAY IN TOUCH